Een bestuursfunctie bij Nivon Zwolle?

We hebben de volgende vacature(s):
Interesse? Neem contact op met Hetty Hummelman, vz.zwolle@nivon.nl

Algemeen Bestuurslid P.R.

► Dit bestuurslid levert een bijdrage aan de PR van de afdeling en assisteert daarbij het dagelijks bestuur.

Profiel & kwaliteiten:
– Bekend met het Nivon
– Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan zo’n zes bestuursvergaderingen
– Vaardig in woord en geschrift

Taken en verantwoordelijkheden:
– Het Nivon in het algemeen en met name de Zwolse afdeling meer zichtbaar maken
– Activiteiten van het Nivon bekendmaken, zowel bij de leden als bij het grote publiek via bijvoorbeeld kranten, maar ook via meer moderne media;
kopij verzamelen en samenstellen van nieuwsbrief De Gong
– De activiteitencommissie nieuw leven inblazen

Penningmeester

(Een vervangende penningmeester zou mooi zijn, want de huidige penningmeester heeft op dit moment veel extra taken op zijn bord:
– de Website, De Gong en de ledenadministratie)

► De penningmeester beheert het geld van de afdeling.

Profiel & kwaliteiten:
– Bekend met het Nivon
– Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan zo’n vier bestuursvergaderingen
– Cijfermatig inzicht
– Rekenvaardigheid
– Kostenbewust
– Accuraat

Taken en verantwoordelijkheden:
– Bewaakt de voortgang van de uitgaven, voorschotten en vorderingen; houdt daartoe nauwgezet de inkomsten en uitgaven bij; beheert de gelden door vastlegging op schriftelijke of digitale wijze;
– Maakt in de maand januari/februari de resultatenrekening en de balansgegevens op over het afgelopen jaar voor bestuur, leden en jaarverslag;
– Neemt deel aan het landelijk penningmeesters overleg.
– Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Hetty Hummelman

Heb je een vraag?

Stel je vraag hier!

Vul hiernaast jouw gegevens in en laat je vraag achter. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Contactformulier

Nivon Zwolle gebruikt je gegevens enkel om te kunnen reageren op je bericht.