Een bestuursfunctie bij Nivon Zwolle, is dit iets voor u?

Interesse? Neem contact op met Hetty Hummelman, 06-18 283 391

We hebben de volgende vacature:

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de afdeling.

Profiel & kwaliteiten:

– Bekend met het Nivon
– Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan zo’n vier bestuursvergaderingen
– Cijfermatig inzicht
– Rekenvaardigheid
– Kostenbewust
– Accuraat

Taken en verantwoordelijkheden:

– Bewaakt de voortgang van de uitgaven, voorschotten en vorderingen; houdt daartoe nauwgezet de inkomsten en uitgaven bij; beheert de gelden door vastlegging op schriftelijke of digitale wijze;
– Maakt in de maand januari/februari de resultatenrekening en de balansgegevens op over het afgelopen jaar voor bestuur, leden en jaarverslag;
– Neemt deel aan het landelijk penningmeesters overleg.
– Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.