Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91

secretaris, vacature

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-45368989

Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid tel:

Contactpersoon activiteiten commissie, Bart van Zuylen tel: 038 453 48 93

Bankrekening nummer:NL68 TRIO 0197673465