Contactgegevens

  • vacant (voorzitter)
  • vacant (secretaris)
  • Corri Kwakkel (penningmeester, redactie De Gong), tel: 06-33 134 313
  • Ria ter Haar (algemeen bestuurslid, tel: 06-57 707 918
  • Ada Buwalda (algemeen bestuurslid; wandelgroep), tel: 06-54 788 424

Algemeen

  • Bankrekening nummer: NL68 TRIO 0197 6734 65
  • E-mailadres: Bestuur

Contactpersonen overige activiteiten

  • Bart van Zuylen (activiteitencommissie), tel: 038-453 4893
  • Petra Aukema (museumgroep), tel: 038-454 3494