Secretaris Nivon Zwolle, is dit iets voor U?

Nivon Zwolle is op zoek naar een secretaris die met ingang van heden wil meewerken aan het reilen en zeilen van onze afdeling.

De secretaris die wij zoeken zorgt voor een goede ondersteuning van de taken van de bestuursleden in het algemeen en van de voorzitter in het bijzonder. De secretaris maakt deel uit van het bestuur, bepaalt mede de beleidslijnen voor de vereniging en zorgt voor een adequate organisatie en uitvoering van het takenpakket.

Profiel:

– Goede communicatieve vaardigheden
– Ervaring en plezier in het notuleren van bestuursvergaderingen
– Goede schrijfvaardigheid en goed gevoel voor taal, helder en tactisch
– Bekend met het Nivon
– Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan minimaal zeven bestuursvergaderingen

Taken en verantwoordelijkheden:

– Organiseren van een efficiënte documentenstroom binnen het bestuur en zorgen voor het tijdig opstellen, verzamelen en verzenden van vergaderstukken aan het bestuur
– Voorbereiden van bestuursbijeenkomsten, samen met de voorzitter en penningmeester:  acht bestuursvergaderingen per jaar
– Algemene Ledenvergaderingen

Interesse? Neem contact op met de voorzitter: Anton Cramer tel: 06 577 111 91