Nivon Zwolle
samen erop uit
wandelen, lezingen, excursies en meer
Meer informatie

Op dinsdag 21 augustus gaan we naar het Drents museum om daar de rijke geschiedenis van het tienduizendjarige Perzische Rijk in te duiken en de vele uitgestalde schatten te bewonderen. Belangstelling om mee te gaan?

Informatie bij Petra Aukema tel: 038 4543494

Op donderdag 22 februari 2018 gaan we als Museumgroepje weer op stap, met deze keer de stad Zutphen als reisdoel, met een bezoek aan museum Henriette Polak en museum Geelvinck

Een keer meegaan?

Contact persoon Petra Aukema, tel: 038-4543494

Bericht van de Museumgroep

Op de oproep tot het vormen van een museumgroep kwamen twaalf reacties. Een mooi resultaat. Door veel volle agenda’s lukte het niet de hele groep voor een eerste bespreking op dezelfde dag bij elkaar te krijgen. Met acht mensen hebben we daarom op 25 oktober de volgende afspraken gemaakt

– we gaan zes keer per jaar, om de twee maanden, naar een Nederlands museum

– waar mogelijk, per trein. Gebruik van een groepskaart tot maximaal 10 personen, kan de reiskosten laag houden. Gaan we per auto, dan worden de kosten omgeslagen volgens de berekening op de ANWB routebeschrijving

– bij toerbeurt bepalen twee deelnemers het museum, tijd van vertrek en waarmee gereisd wordt (m.a.w. zij nemen de hele organisatie op zich)

– per mail worden alle deelnemers op de hoogte gesteld van de museumkeuze, binnen welke tijd gereageerd moet worden en wat verder van belang is

 

X
X