Nivon Zwolle
samen erop uit
wandelen, lezingen, excursies en meer
Meer informatie

Bericht van de Museumgroep

Op de oproep tot het vormen van een museumgroep kwamen twaalf reacties. Een mooi resultaat. Door veel volle agenda’s lukte het niet de hele groep voor een eerste bespreking op dezelfde dag bij elkaar te krijgen. Met acht mensen hebben we daarom op 25 oktober de volgende afspraken gemaakt

– we gaan zes keer per jaar, om de twee maanden, naar een Nederlands museum

– waar mogelijk, per trein. Gebruik van een groepskaart tot maximaal 10 personen, kan de reiskosten laag houden. Gaan we per auto, dan worden de kosten omgeslagen volgens de berekening op de ANWB routebeschrijving

– bij toerbeurt bepalen twee deelnemers het museum, tijd van vertrek en waarmee gereisd wordt (m.a.w. zij nemen de hele organisatie op zich)

– per mail worden alle deelnemers op de hoogte gesteld van de museumkeuze, binnen welke tijd gereageerd moet worden en wat verder van belang is

– In 2017 gaan we in januari (week 4), maart (week 12), mei (week 20), juli (week 29), september (week 38) en november (week 47) op pad met alle deelnemers die ook zin hebben in het gekozen museum.

 

Naast deze hoofdzaken zijn nog enkele praktische punten aan de orde gekomen. Het geheel is toegestuurd aan ieder die zich had opgegeven. Daarna kwam er één afmelding. De groep bestaat nu dus uit 11 personen. twee organisatoren van het januaribezoek hebben al een keuze gemaakt en doorgegeven aan de deelnemers. Het is de bedoeling om in het Museum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling

“Koninginnen van de Nijl” met heel veel topstukken en schatten uit grafkamers te bezoeken.

 

Het begin is er. We hebben er zin in. Het eerste museum bezoek is op dinsdag 24 januari. Wie nog mee wil doen kan zich opgeven bij Petra Aukema (pe.aukema@hetnet.nl)