Nivon Zwolle
samen erop uit
wandelen, lezingen, excursies en meer
Meer informatie

Bestuur samenstelling

  • Anton Cramer | voorzitter
  • Secretaris | vacant
  • Corri Veldkamp | penningmeester
  • Jannie de Rooij | algemeen bestuurslid    
  • Ria ter Haar | algemeen bestuurslid

agenda ledenvergadering

Notulen ledenvergadering 2017 NIVON

X
X